fredag 30. juli 2010

Mest macro

torsdag 29. juli 2010

Furtepetter

Skog

Skog

Jeg ser blader som skal visne,
jeg ser blomster som har liv,
jeg ser blanke dyreøyne
bakom bekkens bløte siv.

Jeg ser mosen som gir etter
der hvor mine føtter trår,
og jeg føler hjerter banke
rundt omkring meg hvor jeg går.

Og jeg synes jeg hører stemmer
som jeg kjenner altfor vel,
hele skogens sorg og glede
finner gjenklang hos meg selv.

Jeg er ett med trær og mose
og med dyr hvis øyne ber, -
jeg er ett med hele verden,
liv i bildet. - ikke mere.

Gunnar Berglie

Far

Far

Jeg ser deg, far, så titt jeg vil,
slik du stod og gikk. -
De samme trekk og minespill
og samme gode blikk.

Jeg ser deg i de klær du bar -
i samme sko og hatt -
og minnes det som engang var
men aldri kommer att.

Skjønt slike minner gjør meg sår
så er de kjære lell -
som når jeg ser du går og sår
en vakker maikveld.

Og solvarm sommerdag, du far,
med rive eller ljå -
jeg ser deg tydelig - som du tar
en røyk og puster på.

Jeg ser deg slik du gikk og sleit
med gardens styr og stell -
jeg ser deg dra på krøtterleit
i fredfull sommerkveld.

Skjønt tåren gjør meg nesten blind
så kan jeg tydelig sjå
du lokker att den gamle grind
og legger kroken på.

Jeg ser deg bryne øksa di
og ser du drar på knog. -
Jeg ser deg borti dal og li
i frossen. snøtong skog.

Jeg ser deg ved en nying nå,
du fyller kjel'n med snø. -
Så ser jeg, far, jeg ser deg stå
og tine frossent brø'.

I snøen bortafor deg står
den gamle neverkont
som fulgte deg så mange år
i både godt og vondt.

Jeg ser deg. far. så titt jeg vil,
slik som du stod og gikk .-
De samme trekk og minespill
og samme gode blikk.

Martin Vestlien

onsdag 28. juli 2010

Ferie

Foto fra i går og i dag, litt hulter til bulter

søndag 25. juli 2010

Done

Så er vi ferdige med deling og tømming av hus og uthus.

Nå er det bare å se om noen vil kjøpe........

onsdag 21. juli 2010

Litt av hvert

Regnværsdag