torsdag 12. juli 2012

Dråper og iris
mandag 9. juli 2012

Foto ved midnatt 27. jini 2012


 Olavskrossen.
Ved Dragseidet står et stort steinkors, reist 1913 til minne om at Olav Tryggvason ifølge sagaen kristnet fire fylker i 997.Hendinga på Dragseidet er omtala av m.a. Snorre Sturlason, kring 1220:
Same hausten stemnde kong Olav bøndene til tings frå fire fylke nord på Dragseid på Stad. Der skulle det kome folk frå Sogn og Fjordane, og Sunnmøre og Romsdal.[...] Då kong Olav kom til tinget, baud han dei kristendomen, der som andre stader, og fordi kongen hadde ein stor hærstyrke der, vart dei skremde. På slutten av talen sin, baud kongen dei to vilkår: anten skulle dei ta imot kristendomen og late seg døype, eller så skulle dei halde slag med han. Men då bøndene såg at det ikkje var råd for dei å slåst med kongen, vart det avgjort at alt folket skulle la seg kristne. Etter dette fór kong Olav med hæren sin til Nordmøre og kristna det fylket.


Månen over Dragseidet.
Dragseidet er ca. 5 km bredt,  Tidligere drog man båtene over på lunner for å unngå det harde havstykket utenfor, herav navnet. 

Dette er den korteste og enkleste veien over halvøya, og ble brukt av vikingene i vikingtida til å dra båtene sine over på lunner over fjellet fra Drage på sørsida til Leikanger på nordsida, for å unngå det harde havstykket utenfor.

søndag 8. juli 2012

Vestkapp /Kjerringa, Stadt

 Bildene er tatt mellom kl 22.40 og 23.30 27. juni 2012

Gamle Strynefjellsveien

 Veien opp på Strynefjellet - fra vest
 Ved sommeralpinsenteret på Strynefjellet -mye snø og høye brøytekanter
  Ved sommeralpinsenteret på Strynefjellet - full aktivitet på ski og brett


 Ned mot Grotli

Vågsøy, Nordfjord

 Små møller ligger på rad og rekke nedover langs bekken
 Et eksempel på at veiene er smale og svingete


 Fjæra rundt Kannesteinen
 Fjæra rundt Kannesteinen

 Blå himmel og blått hav

 Vindmøller med Stadt i bakgrunnen
 Stadt

 Kråkenes fyr

 Møllene
 Utsikt over til Stadt
 Vindmøllene
 Refviksanden
  Refviksanden, en av Norges fineste badestrander


 Kannesteinen
  Kannesteinen
 Ved Kannesteinen
En lite kirke? /klokketårn